Trang chủ > Tin tức > Xuất nhập khẩu xe nâng DN thuế 0%

Xuất nhập khẩu xe nâng DN thuế 0%

Ngày đăng:19/09/2017

Xuất nhập khẩu xe nâng hàng là việc bắt buộc nếu doanh nghiệp sử dụng được: Thuế GTGT 0%, doanh nghiệp chế xuất…Việc này còn được gọi là xuất nhập khẩu tại chỗ. Được thực hiện ở các chi cục hải quan của tỉnh đó hoặc chi cục hải quan các khu công nghiệp.

Các giấy tờ liên quan xuất nhập khẩu xe nâng hàng

Các bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ liên quan như sau trước khi khai báo trên phần mềm khai hải quan:

A.Xuất khẩu xe nâng hàng

-1. Invoiced: Bản sao y

-2. Packing list: Bản sao y

-3. Hợp đồng mua bán: Bản sao y

-4. Giấy đăng kiểm hoặc thông báo kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: Bản sao y

-5. Thông số kỹ thuật của xe nâng hàng: Bản sao y

-6. Tờ khai hải quan xuất khẩu (in đầy đủ số tờ có trong bảng excel mà phần mềm đã xuất ra)

*Lưu ý: Dấu sao y là dấu của doanh nghiệp nhập khẩu (Bên bán)

B. Nhập khẩu xe nâng hàng

-1. Invoiced: Bản sao y

-2. Packing list: Bản sao y

-3. Hợp đồng mua bán: Bản sao y

-4. Giấy đăng kiểm hoặc thông báo kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: Bản sao y

-5. Thông số kỹ thuật của xe nâng hàng: Bản sao y

-6. Tờ khai hải quan nhập khẩu (in đầy đủ số tờ có trong bảng excel mà phần mềm đã xuất ra)

*Lưu ý: Dấu sao y là dấu của doanh nghiệp xuất khẩu (Bên mua)

Quy trình xuất nhập khẩu xe nâng hàng

Quy trình đối với doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu tại chỗ xe nâng hàng tương đối giống nhau. 

– Nếu tờ khai hai quan xuất khẩu hoặc nhập khẩu là luồng xanh thì không phải kiểm tra: Giấy tờ và hàng hóa (tức là đã thông quan)

– Nếu tờ khai hải quan xuất khẩu hoặc nhập khẩu là luồng vàng thì phải mang một bộ giấy tờ gồm 6 mục như trên đến chi cục hải quan các tỉnh hoặc khu công nghiệp để thông quan. Khi đi mang theo bản chính để đối chiếu kiểm tra ( không phải mang hàng hóa)

– Nếu tờ khai hải quan xuất khẩu hoặc nhập khẩu là luồng đỏ thì phải mang một bộ giấy tờ gồm 6 mục như trên và mang hàng hóa trong hợp đồng (xe nâng hàng) đến chi cục hải quan để kiểm tra.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn hoặc thắc mắc chưa rõ