Trang chủ > Tin tức > Xe nâng cho quân chủng Hải Quân

Xe nâng cho quân chủng Hải Quân

Ngày đăng:29/05/2018

Lô hàng bàn giao cho khách hàng sử dụng cho Hải Quân, thiết kế phù hợp với điều kiện ngoài biển và ven biển.