Trang chủ > Xe nâng chạy gas 3.5 tấn sử dụng động cơ NISSAN K25 Nhật Bản, độ ồn thấp, thân thiện môi trường. Cung cấp xe nâng chạy bằng xăng gas 3500 kg, mới 100%

Xe nâng chạy gas 3.5 tấn sử dụng động cơ NISSAN K25 Nhật Bản, độ ồn thấp, thân thiện môi trường. Cung cấp xe nâng chạy bằng xăng gas 3500 kg, mới 100%

Ngày đăng:23/06/2018

Xe nâng chạy gas 3.5 tấn sử dụng động cơ NISSAN K25 Nhật Bản, độ ồn thấp, thân thiện môi trường. Cung cấp xe nâng chạy bằng xăng gas 3500 kg, mới 100%

Xe nâng chạy gas 3.5 tấn sử dụng động cơ NISSAN K25 Nhật Bản, độ ồn thấp, thân thiện môi trường. Cung cấp xe nâng chạy bằng xăng gas 3500 kg, mới 100%