Trang chủ > Tin tức > Chương trình bảo dưỡng định kỳ tháng 1 năm 2019

Chương trình bảo dưỡng định kỳ tháng 1 năm 2019

Ngày đăng:03/08/2019

Bảo dưỡng định kỳ xe nâng Heli (tháng 1-2019) được diễn ra tại các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Chương trình được diễn ra nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của xe nâng Heli đã qua sử dụng trên 5 năm. Ở dưới đây là một vài hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được trong quá trình đi bảo trì xe nâng hàng.