Trang chủ > Tin tức > Quy định, quy chuẩn về xe nâng hàng

Quy định, quy chuẩn về xe nâng hàng

Ngày đăng:24/03/2017

Các quy định về xe nâng hàng tại Việt Nam gồm: QCVN 22:2010/BGTVT, QCVN 13:2011/BGTVT, QCVN 25:2015/BLĐTBXH 

Chi tiết quy định về xe nâng hàng- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1. QCVN 22:2010/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị tháo dỡ;
2. QCVN 13:2011/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo, vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng.
3. QCVN 25:2015/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng

Download quy định về xe nâng hàng

QCVN 22:2010/BGTVT Nguồn: Phòng chất lượng xe cơ giới, Cục đăng kiểm Việt Nam, Bộ giao thông vận tải

QCVN 13:2011/BGTVT Nguồn: Phòng chất lượng xe cơ giới, Cục đăng kiểm Việt Nam, Bộ giao thông vận tải

QCVN 25:2015/BLĐTBXH Nguồn: Bộ lao động – thương binh và xã hội, CÔNG BÁO/Số 1231 + 1232/Ngày 26-12-2015