Bóng điện xe nâng

  • Model:
  • Động cơ:
  • Nhiên liệu:
  • Tâm tải trọng:
  • Tải trọng nâng:
  • Chiều cao nâng:

Bóng điện xe nâng

Thông số
Video
Báo giá