THÔNG SỐ CƠ BẢN
  • 로드 클렘푸 업펜더
  • Model:
  • Động cơ:
  • Nhiên liệu:
  • Tâm tải trọng:
  • Tải trọng nâng:
  • Chiều cao nâng:
  • Nhận báo giá xe
MÔ TẢ XE NÂNG HÀNG HELI

기능 :

Drum Upender와 같은 개념의 작업장치 입니다. Drum Upender는 Drum을 세우거나 눞히는 작업장치 이지만 이 작업 장치는 Drum대신 Arm으로 하물을 옆에서 Clamping하여 눕히거나 세 워서 이송 또는 상하차용 적합한 작업 장치입니다.

Xe nâng hàng cùng loại

DMCA.com Protection Status