THÔNG SỐ CƠ BẢN
  • 디젤식 지게차2-3.5톤(싸다)
  • Model: K series
  • Động cơ:
  • Nhiên liệu:
  • Tâm tải trọng:
  • Tải trọng nâng:
  • Chiều cao nâng:
  • Nhận báo giá xe
MÔ TẢ XE NÂNG HÀNG HELI

모델명CPCD20, CPCD25, CPCD30, CPCD35인 디젤식 지게차를 제공합니다.

인체공학적으로 설계한 운전석은 운전자의 피로를 최대한 감소시키고 강력한 구동장치와 흡기시스템으로 작업효율을 향상시키는 동시에 안전성을 보장하고 있습니다.

2-3.5톤 디젤엔진식 지게차에 관한 상세한

모델명 단위 CPCD20 CPCD25 CPCD30 CPCD35
동력형 디젤엔진식
적재능력 kg 2000 2500 3000 3500
하중중심 mm 500
최대인상높이 mm 3000~6000
자유인상높이 mm 160 150
포크(L*W*T) mm 1070x122x40 1070x125x45
틸트 각도 (전방/후방) deg 6/12
포크표면길이 mm 2460 2530 2660 2820
전폭 mm 1150 1225 1285
마스트 전고(상승시) mm 4030 4250
헤드가드높이 mm 2070 2090
최소직각통로폭 mm 2615 2690 2880 3050
최소선회반경 mm 2170 2240 2400 2560
주행속도(전부하/무부하) km/h 17/19 18/19.5
인양속도(전부하/무부하) mm/h 550/580 450/500
최대등판능력 % 21 23 18
최저지상고:마스트 mm 110 120
최저지상고:프레임 mm 115 135
축간거리 mm 1600 1700
트레드 (전/후) mm 970/970 1000/970 1060/970
자중 kg 3330 3670 4310 4700
엔진 XINCHAI C490BPG
정격출력 kw/r.p.m 40/2500
정격토크 NM/r.p.m 154/1800
배기량 cc 2369

Xe nâng hàng cùng loại

DMCA.com Protection Status