THÔNG SỐ CƠ BẢN
  • 타이어 클램프
  • Model:
  • Động cơ:
  • Nhiên liệu:
  • Tâm tải trọng:
  • Tải trọng nâng:
  • Chiều cao nâng:
  • Nhận báo giá xe
MÔ TẢ XE NÂNG HÀNG HELI

기능 :

여러 종류의 타이어를 파렛트 없이 운반, 이송, 하역,적재를 하는작업장치입니다.
또한 360˚ 회전 기능을 추가하여 타이어를 들어 올린 후 회전이 가능합니다.

용도 :

타이어 및 원통형 화물을 파레트 없이 상하차 및 운반하는 곳에 적합

종류 :

양개식, 편개식, Shift식, 회전식

선정포인트 :

– Tire의 종류 및 규격
– 1회 운반시 Tire의 수량
– Arm의 개폐범위 (최대-최소값)
– Arm의 크기 (길이×높이)
– Clamp 작업과 Fork 작업을 병행 하는지의 여부

Xe nâng hàng cùng loại

DMCA.com Protection Status