THÔNG SỐ CƠ BẢN
  • LOAD PUSHER 로드 푸셔
  • Model:
  • Động cơ:
  • Nhiên liệu:
  • Tâm tải trọng:
  • Tải trọng nâng:
  • Chiều cao nâng:
  • Nhận báo giá xe
MÔ TẢ XE NÂNG HÀNG HELI

기능 :

Pallet위의 하물을 Push Plate로 밀어 Pallet 없이 적재할 수 있 도록 되어 있는 구조로서 컨테이너나 화물차량에 상차할 때 Pallet 를 회수 할 수 있습니다.

용도 :

Box 및 Bag으로 되어 있는 제품의 적재 및 상하차 작업에 주로 사용됩니다.

종류 :

기능에 따라 Shift식을 선택 하실 수 있습니다.

Xe nâng hàng cùng loại

DMCA.com Protection Status