THÔNG SỐ CƠ BẢN
  • 인버타 푸시
  • Model:
  • Động cơ:
  • Nhiên liệu:
  • Tâm tải trọng:
  • Tải trọng nâng:
  • Chiều cao nâng:
  • Nhận báo giá xe
MÔ TẢ XE NÂNG HÀNG HELI

기능 :

화물차, 컨테이너에 Pallet 없이 하물을 Push Plate로 Push시 켜 상차하기 위한 전용 작업 장치로서 Side에 Fork가 부착되어, 적 재 된 하물의 형태가 변형되지 않도록 감싸줍니다. Push, Clamp, Shift, Rotating, Sequence 작업등 복잡한 동작이 이루어지므로 지게차 작업장치 중에서 가장 복잡한 제품입니다.

용도 :

제당 류, 제분 류, 석유화학제품, 시멘트 등 Bag으로 된 제품의 상차에 적합 하며 까대기(이동적재) 하는 회사에 아주 유용한 작업장치 입니다.

Xe nâng hàng cùng loại

DMCA.com Protection Status