THÔNG SỐ CƠ BẢN
  • 드럼 픽커
  • Model:
  • Động cơ:
  • Nhiên liệu:
  • Tâm tải trọng:
  • Tải trọng nâng:
  • Chiều cao nâng:
  • Nhận báo giá xe
MÔ TẢ XE NÂNG HÀNG HELI

기능 :

파렛트 없이 서있는 상태의 드럼을 독수리 발톱과 같은 형태의 고리로 문 다음 세워진 상태로 이송 하여 드럼이 손상되지 않습니다. 내려 놓을 때에는 자동으로 고리가 풀려 드럼을 하역할 수 있습니다. 또한 지게차 포크에 장착하는 방식이기 때문에 유압장치가 필요 없고 장착 및 탈거도 용이합니다.

Xe nâng hàng cùng loại

DMCA.com Protection Status